Aktuellt

Idéburna företag i välfärden bättre än vinstmaximering

Debattartikel av Jens Nilsson i Göteborgs-Posten den 24 februari 2017. Med ?social ekonomi? menas alla kooperativa företag, ideella föreningar och andra organisationer som har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft. De har det gemensamt att vinsten till större delen återinvesteras i företaget och att verksamheten bygger på principer om demokrati, medbestämmande eller social rättvisa. Från…

Läs mer

Vissa möten är viktigare än andra

Krönika i Norran den 22 februari 2017 Ibland har jag lämnat ett möte med känslan: Bra att jag var med och kunde påverka diskussionen och beslutet. Jag minns ett möte med Europaforum Norra Sverige ? ett samarbetsforum för de fyra nordliga regionerna ? för nästan 15 år sedan vars ställningstagande fortfarande påverkar politiken i EU. Vissa…

Läs mer

Nilsson kommenterar debatt om USA

Jens Nilssons kommentarer med anledning av dagens debatt om USA:s förändrade inreseregler och president Donald Trumps exekutiva olika dekret. Vi välkomnar denna första diskussion i plenum och förväntar oss att EU fortsätter att reagera och agera. Det är dags för EU att tydligt, starkt och enat visa att vi står upp för våra värderingar i…

Läs mer

EU:s sammanhållningspolitik – bland mest uppskattade

EU:s sammanhållningspolitik är ett av de mest uppskattade inslagen av unionens politik ute på landsbygden och i regionerna. Både regionalfonden och socialfonden är viktiga redskap när EUs medlemsländer investerar i ekonomisk tillväxt och bekämpar arbetslösheten. Till detta ska läggas budgeten för landsbygdsutveckling som är en del av och finansieras av jordbruksfonden. Pengar som just nu…

Läs mer

Ofredens år i antågande?

Krönika av Jens Nilsson i Norran den 22 mars 2016. I mer än 200 år har vi haft fred i Sverige och i mer än 70 år i Europa, med undantag för de tragiska och regionala krig som till exempel på Balkan på 1990-talet. Hur ska vi agera för att denna långa period av fred…

Läs mer

Ett historiskt beslut i Montreal

Krönika av Jens Nilsson i Norran den 27 oktober 2016. Som en av fyra ledamöter från Europaparlamentet utsågs jag att närvara vid ICAO:s generalförsamling i Montreal för ett par veckor sedan. ICAO är det FN-organ som skapar ordning i den globala flygtrafiken och har gjort så sedan slutet av 1940-talet. Här samlas politiska representanter från…

Läs mer

Omvärlden måste visa solidaritet med Vitryssland

Debattartikel i Östersundsposten 2 oktober 2016 Den 11 september var det val i Vitryssland (Belarus). Valet i det land som brukar kallas Europas sista diktatur präglades av utbrett fusk. I dagarna reser jag därför dit tillsammans med en delegation från Europaparlamentet för att bilda mig en uppfattning om situationen. Övertrampen mot de mänskliga rättigheterna och…

Läs mer

Många återvändsgränder hotar Europasamarbetet

Krönika I AiP den 23 september 2016*** När det brittiska folket röstade för att lämna EU överraskade det dom flesta. Ser man inte vilka negativa effekter det kommer att få? Uppenbarligen var tillräckligt många frustrerade nog att följa rådet från de oblyga populisterna på Brexitsidan. Om Brexit ändå leder till något positivt, är det att…

Läs mer

Nyttan av ett EU-projekt man inte ens visste om

Krönika publicerad i Norran den 8 september 2016 Vid en stor konferens i Trondheim fick jag en redovisning av ett EU-projekt där våra norska vänner hade varit delaktiga och ställt frågan; Hur ska man agera när staden står inför en stor förändring? Det var ett av de råd som jag snappade upp från ett EU-projekt…

Läs mer

Förtroendet för EU byggs lokalt

Krönika i AiP 15 juli 2016  ”EU måste staka ut en ny kurs om medborgarnas förtroende och tillit till det europeiska samarbetet ska öka.” Det är ett återkommande uttalande i de debatter som Europaparlamentet haft sedan folkomröstningen i Storbritannien. Senast när Slovakien presenterade sina prioriteringar inför sitt halvår som ordförande i Europeiska rådet. Vad man…

Läs mer
facebook Twitter Email