Exportera vår svenska sexköpslag

Jens Nilsson och Anna Hedh skriver på Dagens ETC 4 juli 2016 Det är enbart det våldsglorifierande patriarkatet och sexköparna som gynnas av att inte kriminalisera sexköp, skriver Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Jens Nilsson (S). Senaste tiden har Sveriges sexköpslag varit föremål för diskussion. Detta delvis mot bakgrund av spaningsledaren Simon Häggströms nysläppta bok…

Läs mer

Kapitalismen riskerar att knäcka demokratin

Krönika av Jens Nilsson i Norran den 31 maj 2016. Det kanske är dags för en tvärpolitisk folklig resning till förmån för demokratiska grundvärderingar och mobilisering för mänskliga rättigheter och solidaritet. Där har liberaler och socialdemokrater en viktig uppgift. Världen förändras snabbt. En procent av jordens befolkning äger lika mycket som resten av alla människor….

Läs mer

Jens Nilsson om människohandel och prostitution

Jens Nilsson representerade Sverige och de svenska Socialdemokraterna vid ett event i Wien tidigare i år, arrangerat av Europeiska Kvinnolobbyn. Tanken var att sprida kunskap om den svenska sexköpslagen, som blivit så framgångsrik och blivit nationell lag i flera europeiska länder. I egenskap av både socialdemokrat och europaparlamentariker var Jens på plats för att prata…

Läs mer

Civilsamhället och den moderna folkrörelsen

Krönika 2016-04-28 Folkrörelser, föreningar och kooperativ är viktiga, tycker regeringarna i Europa. Ungefär så här skriver Europeiska rådet, där alla 28 regeringar finns med, i sina slutsatser från mötet 5 december förra året: ?Den sociala ekonomin bidrar till ett antal viktiga EU-målsättningar, inklusive uppnåendet av smart, hållbar tillväxt för alla, högkvalitativa arbetstillfällen, social sammanhållning, social…

Läs mer

Europaparlamentet vill stärka arbetstagares rättigheter

– Att motarbeta social dumpning i transportsektorn är viktigt för svensk åkerinäring, och för att skapa trygga arbetsvillkor och passagerarsäkerhet inom transportsektorn, menar europaparlamentariker Jens Nilsson (S). Europaparlamentets transportutskott röstade och godkände idag yttrandet om social dumpning, där Jens Nilsson varit ansvarig rapportör. Yttrandet innefattar bland annat till att uppmana EU-kommissionen att implementera social lagstiftning…

Läs mer

Nej, de ska inte få vinna

Krönika. Trots sorgen och rädslan, trots den förtvivlan många av oss känner och trots att vi vet att vi aldrig kan skydda oss till 100 procent mot terrordåd måste vi stå fast vid vår övertygelse. Demokratin och det öppna samhället måste försvaras. Ibland tar jag nattåget från Östersund för att sedan ta morgonplanet från Arlanda…

Läs mer

S-ledamöter byter utskott i Europaparlamentet

De två socialdemokratiska ledamöterna av Europaparlamentet, Anna Hedh och Jens Nilsson, har bytt utskott med varandra. Bytet gäller det regionala utskottet och utskottet för den inre marknaden. Vid minisessionen i Bryssel den 25 februari tillkänngav parlamentets talman Martin Schulz att de två svenska ledamöterna nu bytt utskott. Följande gäller: Anna Hedh Ledamot i utskottet för…

Läs mer

Tillbaka till tillväxtpolitik

Nu byter jag utskott i Europaparlamentet. Det är väl ingen spännande nyhet för dig som läser detta. Men det innebär att jag får återvända till en del tankegods och erfarenheter jag har sedan tidigare och en av mina hjärtefrågor i politiken: lokal och regional tillväxtpolitik. Det är nämligen tillbaka till Regi, utskottet för regional utvecklingspolitik,…

Läs mer

Jens vid stängd gränsövergång

Jens Nilsson besökte tidigare i veckan Makedonien för att driva ett projekt tillsammans med Socialdemokraternas systerparti. Han passade då på att besöka gränsen där desperata flyktingar har försökt forcera gränsstängslet har mötts av tårgas från polisen. Små barn, kvinnor och män sover under bar himmel. ? Allt är en stor skam för Europa och för…

Läs mer

I mars kan det bli kollaps för Schengensamarbetet

Krönika av Jens Nilsson i Norran den 8 februari 2016 Nu börjar medlemsländerna sätta upp kontroller vid gränserna när man ser att de beslut som har tagits saboterats av andra länder. Om detta eskalerar, och vi återigen får kontroller, tullar och taggtråd vid gränserna mellan Europas länder, återstår att se. Sverige har varit medlem i…

Läs mer
facebook Twitter Email