EU:s sammanhållningspolitik – bland mest uppskattade

EU:s sammanhållningspolitik är ett av de mest uppskattade inslagen av unionens politik ute på landsbygden och i regionerna.

Både regionalfonden och socialfonden är viktiga redskap när EUs medlemsländer investerar i ekonomisk tillväxt och bekämpar arbetslösheten.

Till detta ska läggas budgeten för landsbygdsutveckling som är en del av och finansieras av jordbruksfonden. Pengar som just nu används till viktiga satsningar över hela vårt land.

EU:s politik har tjänat Sverige väl. Med ett tydligt underifrånperspektiv utformades regionala utvecklingsstrategier, väl förankrade i kommuner, näringsliv och civilsamhälle.

Detta blev sedan till underlag för de regionala EU-program som prioriterade hur EU-medlen skulle användas.

Det finns många exempel på strategiska investeringar i våra svenska regioner, inte minst på miljöområdet, som inte hade kommit till stånd utan stöd från dessa program ? eller hade genomförts i betydligt mindre skala.

Nu riskerar allt detta att brytas sönder och försvagas. Signalerna från EU-kommissionen är tydliga och ett antal länder stödjer en successiv försvagning av sammanhållningspolitiken. Ledamöterna i Europaparlamentets regionala utskott är minst sagt oroliga.

I stället för att utveckla och använda det viktigaste redskapet för att skapa tillväxt, riskerar den nya politiken att bara fokusera på stora infrastrukturprojekt.

Den så kallade Junckerplanen handlar om strategiska investeringar i framförallt infrastruktur. Det är satsningar som ingen kan vara emot ? men det ska betalas och riskerar att ta en mycket stor del av budgetutrymmet i EUs långtidsbudget från 2020.

Risken finns att EUs sammanhållningspolitik offras på Junckerplanens altare?

Jens Nilsson är Europaparlamentariker (S)

 

 

* * *

facebook Twitter Email