Ett historiskt beslut i Montreal

Krönika av Jens Nilsson i Norran den 27 oktober 2016.

Som en av fyra ledamöter från Europaparlamentet utsågs jag att närvara vid ICAO:s generalförsamling i Montreal för ett par veckor sedan. ICAO är det FN-organ som skapar ordning i den globala flygtrafiken och har gjort så sedan slutet av 1940-talet. Här samlas politiska representanter från närmare 200 länder för att lösa problem för den globala flygtrafiken. Det blir politiska resolutioner som sedan genomförs av medlemsländerna och/eller andra globala organisationer för flyget. Denna gång stod flygets påverkan på klimatförändringarna i fokus för debatten och besluten.

För första gången någonsin får vi ett globalt system där flyget är med och tar ansvar för att minska klimatpåverkan. Visserligen tar det längre tid att få detta på plats än vad de flesta skulle önska – men ändå, det är ett historiskt steg som tagits.

Systemet ska inledas 2021 och vara frivilligt fram till 2027. Redan nu har över 60 länder anmält sig för den frivilliga anslutningen – länder som tillsammans står för 86% av utsläppen. Innan starten 2021 hoppas man att fler ska vara med. I den slutliga omröstningen var det tre länder som reserverade sig mot beslutet och dom kommer naturligtvis inte att vara med från början. Ryssland vill inte av för mig obegripliga politiska orsaker, Indien säger nej liksom Saudi-Arabien. Men i denna värld gör det inte så mycket – de kommer att tvingas ansluta sig så småningom – om de vill ha flygförbindelser med resten av världen.

Det som gladde mig var hur små länder, med liten flygverksamhet men som drabbas av klimatförändringarna, starkt argumenterade för detta system. Burkina Faso, Marshallöarna och andra påverkade många länder att säga ja till beslutet. Viktigt har också varit att Europas 44 länder uppträdde på ett enat och framgångsrikt sätt.

När sedan USA och Kina gjorde upp om att vara med redan från 2021 bröts isen fullständigt och alla utom tre länder röstade ja till ett system som gör att det internationella flyget också tar större ansvar för att minska påverkan på klimatet.

Nästa steg blir förhoppningsvis ett globalt system för sjöfarten, som också måste dra sitt strå till stacken i världens gemensamma arbete att begränsa klimatförändringarna.

Jens Nilsson, europaparlamentariker (S)

 

 

* * *

facebook Twitter Email