Många återvändsgränder hotar Europasamarbetet


Krönika I AiP den 23 september 2016
***

När det brittiska folket röstade för att lämna EU överraskade det dom flesta. Ser man inte vilka negativa effekter det kommer att få? Uppenbarligen var tillräckligt många frustrerade nog att följa rådet från de oblyga populisterna på Brexitsidan. Om Brexit ändå leder till något positivt, är det att allt fler funderar på och debatterar hur det framtida samarbetet ska se ut i Europa.

Det finns problem som ska lösas, som ska lösas gemensamt och det ska ske utan att fördraget ändras. Där har Stefan Löfven helt rätt.

Många skriker nu om fördragsändringar och är självsäkra på hur EU ska byggas om utan britterna. Men när man drar igång en ändring av fördraget måste man veta åt vilket håll man ska gå! Annars kan det bli en återvändsgränd som i värsta fall leder till det mörkaste djupet.

Återgång till nationalism är en återvändsgränd!

Även om det finns krafter som drar åt det hållet kommer de flesta att inse att det inte är svaret på framtidens utmaningar.

Ett federalt Europa är en återvändsgränd!

Även om franska socialister har väl utarbetade teorier för hur det ska gå till.

Att inte göra någonting är detsamma som att riskera allt som uppnåtts i Europa under efterkrigstiden och att lämna fältet fritt för de krafter som vill riva ner och förstöra.

En bred majoritet av politiska krafter och länder måste ta kommandot över en långsiktigt hållbar, progressiv agenda för Europasamarbetet. Den måste innehålla minskade klyftor, solidarisk asylpolitik, ett socialt Europa och stimulans för småföretag och innovationer.

Gör en plan och följ den ? det är mitt råd!

Jens Nilsson (s) europaparlamentariker

***

facebook Twitter Email